รายงานระดับมลพิษทางอากาศ

สถานที่: ศาลารู้แจ้ง
(อัพเดทล่าสุด: 04/06/2020 เวลา 19:09 น.)

PM2.5: 0 μg / m3         
PM10: 0 μg / m3
AQI (PM2.5): 0


0
Instant AQI
(5-Minute)


0
3-Hour AQI
(Weighted)


41
24-Hour AQI
คำอธิบายแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1 เป็นแผนภูมิเส้นแสดงค่า PM2.5 ในช่วงเวลาสองชั่วโมงที่ผ่านมา โดยข้อมูลถูกจัดเก็บและแสดงทุกๆ 5 นาที แผนภูมินี้สามารถใช้เพื่อดูเทรนด์ค่า PM2.5 ว่ามีแนวโน้มไปทางใด และใช้ประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมภายนอก ณ เวลานั้น

แผนภูมิที่ 2 เป็นแผนภูมิแท่งแสดงผลเฉลี่ยค่า PM2.5 ใน 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา และย้อนหลังเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แผนภูมินี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสภาพมลพิษ PM2.5 ในชั่วโมงที่ผ่านมา สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงของบุคคลซึ่งได้ออกไปทำกิจกรรมในชั่วโมงนั้นๆ

แผนภูมิที่ 3 เป็นแผนภูมิแท่งแสดงผลเฉลี่ยค่า PM2.5 โดยให้น้ำหนักกับค่าใหม่สูงกว่าแบบมี threshold ในการคำนวนน้ำหนัก ใน 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา แผนภูมินี้มีความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพมลพิษอันเนื่องมาจากสภาพอากาศในภูมิภาคเอเซีย โดยสูตรคำนวนได้คำนึงถึงปริมาณความเปลี่ยนแปลงของสภาพมลพิษ (คำนวนโดยนำค่า PM2.5 ต่ำสุดมาหารด้วยค่าสูงสุด) ยิ่งค่าความเปลี่ยนแปลงสูงมากสูตรคำนวนจะให้น้ำหนักกับค่าที่ใหม่กว่าสูงขึ้นตาม จากความสามารถในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ แผนภูมินี้จึงเหมาะสำหรับ ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อออกไปทำกิจกรรมภายนอกต่างๆ และสามารถนำมาใช้คำนวน AQI ได้ โดยค่า AQI ที่ได้จะไวต่อความเปลี่ยนแปลงของปริมาณมาณมลพิษกว่ามากเมื่อเทียบกับ AQI ที่ได้มาจากค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

แผนภูมิที่ 4 เป็นแผนภูมิแท่งแสดงผลเฉลี่ยค่า PM2.5 ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และย้อนหลังเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แผนภูมินี้สามารถใช้ในการประเมิณ ความเสี่ยงและผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพ และค่า PM2.5 นี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวนค่า AQI ตามหลักนานาชาติได้ เนื่องจากค่า AQI ใช้บอกถึง ผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพหากบุคคลใดได้รับมลพิษนั้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

แผนภูมิที่ 5 เป็นแผนภูมิแท่งแสดงค่า AQI คำนวนจากผลเฉลี่ยค่า PM2.5ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และย้อนหลังเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลอันเป็นปัจจุบันเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการแปลผล ข้อมูลและการคำนวนถูกนำมาจากแหล่งต่างๆเช่น US EPA, EPA Victoria (Canada), และ AQICN.org โดยยังไม่ได้มีการทำ peer review แต่อย่างใด

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดติดต่อพ่อออยล์ (น้องปุญญ์ อ.3 ดอกบัว) ผ่านทางโรงเรียน หรือ LINE ID: unselfishly